Jungle - tekkno Zylwesta 2002, Praha - Smíchov, sklepy býv. ČKD, Štefánikova ul., Jungle stage: Bass Beast+Dread Beat Squad, Jungle-tekk stage: Hypno, Tekkno stage: A.K.A.+IO_Sys+Local loosers (DE)

photozz by Alef :o)