Report z policejního zásahu na technopárty v bývalém vojenském prostoru Ralsko - Kuřivody 27.9.2003

Nejprve zpráva z ČTK:

Policisté rozpustili nepovolenou technoparty

Nepovolenou technoparty rozpustili v sobotu večer policisté na území obce Ralsko v bývalém vojenském prostoru na Českolipsku. "Účastníci se začali sjíždět v noci z pátku na sobotu a ráno jich na místě bylo už kolem tisíce," řekla ČTK českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

27.9. 20:39

RALSKO - Vzhledem k tomu, že šlo o nelegální akci, na niž obec nedala pořadatelům povolení, vyzval starosta Ralska v 10:30 účastníky, aby technoparty zrušili a odjeli. Neposlechli ho však, a tak je ve 14:00 k ukončení srazu vyzvali policisté. Účastníci technoparty, mezi nimiž byli kromě Čechů byli také Němci nebo Rakušané, nepřestali s hudbou a tancem ani do stanovené lhůty v 15:30. Teprve policejní zákrok je přiměl k tomu, aby odpojili a demontovali aparaturu.

"Neodehrály se naštěstí žádné potyčky, lidé na policisty útočili pouze slovně," dodala Baláková. Na místě nelegální technoparty zakročilo kolem padesáti policistů včetně příslušníků zvláštní zásahové jednotky a psovodů. "Nyní se účastníci technoparty rozjíždějí domů, přesto na místě zůstávají naše hlídky," uvedla po 19:00 Baláková.

ČTK

Pohled “z druhé strany”:

Na techno-párty, která se konala od večera 26.7.2003 v opuštěném areálu bývalé vojenské základny Sovětské armády ve vojenském prostoru Ralsko se podílelo 23 soundsystémů a pokojně se zde bavilo cca 1000 lidí. Okolo 23 hod přijela první hlídka PČR se starostou obce Ralsko, která se pouze zeptala do kdy se párty plánuje a byla informována organizátory, že do neděle 28.9.2003 a poté odjela.

Párty dále probíhala bez jakýchkoliv incidentů, až okolo 10,30 projely areálem 3 policejní auta a z megafonu vyzývala účastníky k odjezdu. Starosta společně s několika policisty vystoupili jednou z auta a zeptali se komu patří aparatura. Bylo jim odpovězeno že je to společný majetek více lidí, načež starosta prohlásil k policistům “Tak jim to vypněte a on se majitel přihlásí”. Poté si policisté si opsali SPZ jednoho náhodně vybraného auta a odjeli.

http://www.hypno.cz/kurivody2709/p9278667.html

Poté se dostavili zástupci organizátorů párty na jednání se starostou, který je ujistil, že pokud v 15,30 zastaví hudební produkci a budou sbírat odpadky, zásahová jednotka, kterou povolal, bude pouze monitorovat situaci a po nějaké době odjede, přičemž soundsystémy můžou zůstat po dobu balení, tedy přes noc bez hudby. Organizátoři toto slíbili a s tím se starostou rozešli. Ze strany organizátorů byla tato úmluva dodržena, v 15,30 skončila hudba a všichni začali sbírat odpadky.

Přesně v 15,30 přijela zásahová jednotka v počtu 17 mužů a začala nejprve bez kontaktu s účastníky párty “zastrašovací manévry”, spočívající v běhání po ploše, exhibicích na valech oddělujících jednotlivé části areálu atd. Poté začala zbytečně agresivně a arogantně vytlačovat jednotlivé účastníky párty z ploch areálu:

“Manévry”:

http://www.hypno.cz/kurivody2709/p9278672.html

http://www.hypno.cz/kurivody2709/p9278679.html

http://www.hypno.cz/kurivody2709/p9278685.html

V tomto jejich konání je zadržely až samotné soundystémy, které není možno sbalit za několik minut a tak bylo balení doprovázeno přímou policejní asistencí:

http://www.hypno.cz/kurivody2709/p9278689.html

http://www.hypno.cz/kurivody2709/p9278691.html

Po několika hodinách byl celý poměrně rozlehlý areál policií vyklizen, na místě zůstaly pouze automobily jejichž řidiči nebyli schopni jízdy. Prakticky všichni účastníci dostali při výjezdu pokutu 500,- Kč ačkoliv na areálu nebyl zákaz vjezdu ani nebyl jinak označen zákazem vstupu či indikací vlastníka (jak je tomu ostatně prakticky u všech několika desítek obdobných objektů v této oblasti).

Tento zásah vyvolává několik zásadních otázek:

1) Na základě jaké vyhlášky či zákona starosta obce povolal zásahovou jednotku PČR?

Citujeme z vyjádření právníka: Pořádání takových akcí umožňuje a dokonce zaručuje přímo Listina základních práv a svobod, která v čl.19 stanovuje, že právo pokojně se shromažďovat je zaručeno a vzápětí dodává, že toto právo lze omezit, ale pouze zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu.

Má tedy arbitrární rozhodnutí starosty obce sílu zákona? Pokud je nám známo, obec Ralsko nemá vydánu žádnou specifickou vyhlášku na ochranu veřejného pořádku.

2. Kdo na straně Policie ČR na základě ohlášení starosty rozhodl, že bude nasazena zásahová jednotka? Jako daňový poplatník se musím ptát, jaký je rozhodovací mechanismus, kterým je rozhodováno o takovémto neefektivním použití prostředků státního rozpočtu?

3. Proč se někteří policisté zásahové jednotky chovali zbytečně agresivně a vystupovali arogantně? Proč velitel zásahové jednotky na ploše slovně napadal jednotlivé účastníky? Proč starosta zůstal v bezpečném obklopení policejního kordonu (vousatý pán v bílém na následující fotografii)? Jaký je mechanismus, kterým se o akci dozvěděl zpravodaj ČTK (pán v elegantní zelené vestě)? Proč starosta nedodržel úmluvu s organizátory, která, jak se posléze ukázalo, měla jediný účel a to přimět účastníky aby po sobě uklidili ještě před vytlačením policií (přičemž v případě že by se zásah nekonal, stejně by po sobě uklidili, jak už se ukázalo na mnoha jiných párties)?

http://www.hypno.cz/kurivody2709/p9278686.html

4. Jaké mají organizátoři a účastníci párty, kteří se tímto postupem starosty a PČR cítí poškozeni opravné prostředky, kterými by se mohli legálně domáhat toho, aby se podobné zbytečné manifestace moci státu vůči jeho občanům neopakovaly?

Opět vyjádření právníka: Zakázat shromáždění je pro úředníky obce dosti složité, neboť se vystavují přezkumu svého rozhodnutí soudem a případné náhradě škody.

Závěr: Tento incident je jedním z mnoha, které jsou projevem rozporu mezi tradiční industriální společností s nově se tvořící společnost komunikační. Každá z těchto společností je založena na jiných principech (motivace penězi x motivace svobodnou vůlí člověka, zkostnatělé struktury x pružné struktury, hierarchická organizace společnosti x lineární organizace atd.). To vše se samozřejmě navenek projevuje jako další mezigenerační konflikt ale jeho příčiny jsou hlubší než je navenek patrno a především zahrnují zásadní změnu v myšlení lidí.

Kuřivody a Praha, 27.9.2003

Alef (http://www.hypno.cz) :)

Kompletní foto-report z policejního zásahu je na adrese http://www.hypno.cz/kurivody2709/

Foto-report z párty samotné je na adrese http://www.hypno.cz/kurivody2609/

 

 

eMerite